De behandeling

Na het maken van een afspraak ontvangt u een informatieve mail over de behandeling en een intakeformulier om terug te sturen. Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek, optioneel een bodyscan (NLS systeem/EAV-meridiaanmeting), en het opstarten van de behandeling. De meting is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Tijdens het tweede consult worden de zaken vanuit het eerste consult verder uitgediept en wordt behandeling definitief vormgegeven. De behandeling vindt vooral plaats met een combinatie van homeopathie, kruiden en supplementen. Er ligt bij de behandeling een belangrijk accent op psychosomatiek en de dieperliggende oorzaken van uw klachten. 

Reguliere geneeswijze

We stimuleren met natuurlijke, complementaire geneeswijzen uw gezondheid. Dat betekent dat de toegepaste therapie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. We vertrouwen er dan ook op dat u de noodzakelijke reguliere hulp niet overslaat. De metingen registreren functie en vitaliteit van organen en cellen. Zij geven geen uitsluitsel over de structuur. Consulteer voor een reguliere diagnose dus altijd uw huisarts of specialist.

Uw privacy is gewaarborgd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw homeopaat een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw behandelaar heeft als enige toegang tot uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Wat betreft de privacy op de zorgnota kunnen we aangeven dat op uw nota enkel de gegevens staan die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om tot vergoeding over te kunnen gaan.

Beroepsvereniging, tuchtrecht en geschillencommissie

De praktijk is aangesloten bij de NVKH (nr. 1403) en het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (nr. 170379R). Dat laatste betekent o.a. dat de praktijkvoering onderhevig is aan het TCZ tuchtrecht. Voor meer informatie zie de websites van de RBCZ en TCZ. Verder bestaat er een klachtenprocedure bij de NVKH indien de partijen er samen niet uitkomen.

 

Zie voor informatie aangaande de geschillencommissie en het inschakelen van een klachtenfunctionaris de website van Quasir:  www.quasir.nl en Geschilleninstantie Zorggeschil: www.zorggeschil.nl